Aydın Linyit

Gruba bağlı ve grubun en eski kuruluşu olan Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kömür işletmeciliğine 1910 yılında aldığı Osmanlı imtiyazı ile başlamıştır. Yıllık üretim kapasitesi günümüzde 350–400 bin ton/yıl seviyelerindedir. Üretilen tuvenan kömürü, zenginleştirme ve paketleme işlemlerinden geçilerek satışa sunulmaktadır. Müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan ambalajlama 225.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Prosesin tüm aşamalarında kalite güvence faaliyetlerinin sürdürüldüğü AYDIN LİNYİT kömürünün en önemli özelliklerinden birisi, toplam kükürt oranının % 1’in altında olmasıdır.

Çevre bilinci yerleşmiş ender ve öncü şirketlerden biri olan Aydın Linyit'te ısınma amaçlı kömürlerden fındık ve ceviz kömürlerinin tamamı yıkanmakta, parça ve sanayi kömürlerinin tamamı da ayıklama ve eleme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, tüm evsel kömürler torbalanmaktadır. Yıkama tesisinin kapasitesi 45 ton/saat ve torbalama tesisinin ise 50.000 torba/gündür. Mevcut tesislerimizde işlemden geçirilip satışa sunulan kömürlerimiz T S E belgesine sahip olup hava kirliliğinin 1.derecede yoğun olduğu illerde satılabilmektedir.

Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Aliağa Kömür Eleme ve Paketleme Tesisi 2004 yılında kurulmuş olup ilk sevkiyat 18.05.2004 tarihinde yapılmıştır. Tesiste, ithal edilen kömür, boyutlarına göre sınıflandırılıp, torbalama makinalarında hassas bir şekilde paketlendikten sonra satışa sunulmaktadır. Yıllık kapasitesi 300.000 ton olan tesisin çalışan kişi sayısı 22'dir.

Aydın, Şahnalı köyünde bulunan Aydın Linyit Madencilik A.Ş.ne ait kömür ruhsat alanlarında 1910 yılından buyana kömür işletmesi olarak faaliyette bulunulmaktadır. 1984 yılına kadar sadece yeraltında yapılan üretim bu yıldan itibaren hem açık ocak, hem yeraltı olarak sürdürülmüştür. Bugüne kadar yeraltından 6,1 milyon ton, açık ocaktan 4,5 milyon ton kömür üretilmiştir. Bu kömürlerin üretilebilmesi için bugüne kadar yeraltında toplam 125 km. baca/desandre sürülmüş, açık ocakta da 130 milyon m3 hafriyat yapılmıştır.

İşletme yaklaşık 3000 dönümlük bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanın 1300 dönümü şirkete ait tapulu arazi, 894 dönümü özel ağaçlandırma alanı ve 695 dönümü de izinli orman sahası olup deniz seviyesinden 310 metre yüksekliktedir.

Kömür işletmesinde, 9 maden mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 3 makine mühendisi, 1 maden teknikeri, 1 harita-kadastro teknikeri ve 1 elektrik teknikeriyle birlikte 390 kişi çalışmaktadır.

Kömür en ucuz ve daha da önemlisi kaynağı bizde olan bir enerji kaynağıdır. Bu önemli hammaddenin çıkarılması sırasında ister istemez doğal denge bozulmaktadır. Bunun karşılığında orman ağaçlandırma ve kira bedelleri ödenmek suretiyle kamuya olan borç yerine getirilmiş olsa dahi bozulan denge yeniden sağlanarak doğaya olan insanlık borcunun da karşılanması kaçınılmazdır.

Bunun için 2000 yılında Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bir araştırma projesi başlatılmıştır. Bu projede beş ağaç türü (kızılçam, akasya, iğde, badem ve zeytin) farklı yaştaki dökü alanları (5 ve 10 yıl) üzerinde sulama ve gübreleme gibi çeşitli tarımsal uygulamalar yapılarak denenmiştir. Beş yıl süreli olarak planlanan bu projenin ilk iki yılından sonra doğanın emsalsiz gücü kendisini göstermiş ve doğal zeminin 150-200 metre derinliğinden çıkarılarak serilmiş olan dökü toprağında başta akasya ve zeytin olmak üzere tüm deneme türleri susuz ve gübresiz dahi gelişme göstermiştir.

Bu gözlemden hareketle proje sonucu beklenmeden ağaçlandırma faaliyetine geçilmiştir. Bir taraftan terkedilmiş açık ocak dökü alanlarından izin alınan arazide, diğer taraftan da kendi tapulu arazilerinde dikime başlanmıştır.

Çevre Orman Bakanlığından özel ağaçlandırma yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis izni alınan 894 dekar alanda 36.000 adet Ayvalık tipi zeytin ve 30.000 adet akasya dikimi yapılmıştır. Akasya ağaçları özellikle şevli alanlarda erozyonu önleme amacıyla dikilmektedir.

Kendi tapulu arazilerimizde ise bugüne kadar 3.000 adet Gemlik ve Domat tipi zeytin, 1.600 adet Bursa siyahı incir, 130.000 adet muhtelif tipte bağ çubuğu dikilmiş olup mevcut eski Memecik ağaçlarıyla birlikte zeytin ağacı varlığı 2008 yılı sonu itibariyle 50.000 adete ulaşmıştır.

Bu alandaki zeytin plantasyon programı sürdürülmekte olup 150.000 ağaca ulaştırılacaktır.

Tarım işletmesinde 2 ziraat mühendisiyle birlikte mevsimine göre 45 kişiye kadar kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Bu şekilde 2004 yılından itibaren maden ve tarım işletmeciliği birarada sürdürülmeye başlanarak çalışılmış maden alanlarının rekültivasyonu da sağlanmaktadır. Ülkemizde maden alanlarının rekültivasyonuna ilişkin üç çalışma bulunmaktadır, bunlarda akasya ve kızıl çam plantasyonlarıyla doğaya dönüş sağlanmaktadır. Buradaki rekültivasyon programı ise ülkemizdeki ilk ve tek kömür/zeytin birlikteliğidir.

Tarım işletmesinde çağdaş üretim teknikleri kullanılarak zeytindeki var yılı yok yılı farkının %10’un altına düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun için tüm plantasyonda damlama sulama tesis edilmiştir, dikim alanları tesviye edilerek düz alanlarda dikim yapılmasına özen gösterilmektedir, özel budama metodları kullanılmaktadır, bitki gelişimini olumlu yönde etkilemek üzere fülvik ve hümik asit yönünden zengin linyit katmanları belirli oranlarda toprağa katılmaktadır, hasat ağaçların sürgünlerini zedelemeyecek özel aletlerle yapılmaktadır.


AYDIN LİNYİT MAD.SAN. ve TİC. A.Ş.

Aydın Muğla karayolu 3. km AYDIN

Tel: +90 (256) 257 21 71 - 257 22 30
Faks: +90 (256) 257 22 30
Eposta: info@atay.com.tr
Web Sitesi: www.atay.com.tr

KÖMÜR İŞLETMESİ

Gruba bağlı ve grubun en eski kuruluşu olan AYDIN LİNYİT A.Ş. kömür işletmeciliğine 1910 yılında aldığı Osmanlı imtiyazı ile başlamıştır.

Yıllık üretim kapasitesi günümüzde 350 – 400 bin ton / yıl seviyelerindedir. Üretilen tuvenan kömürü, zenginleştirme ve paketleme işlemlerinden geçilerek satışa sunulmaktadır. Müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan ambalajlama 225.000 ton / yıl kapasiteye ulaşmıştır. Prosesin tüm aşamalarında kalite güvence faaliyetlerinin sürdürüldüğü AYDIN LİNYİT kömürünün en önemli özelliklerinden birisi, toplam kükürt oranının % 1’in altında olmasıdır.

Aydın Linyit Madencilik San. ve Tic. A.Ş.' ye ait Aliağa Kömür Eleme ve Paketleme Tesisi 2004 yılında kurulmuş olup ilk sevkiyat 18.05.2004 tarihinde yapılmıştır. Tesiste İthal edilen kömür, boyutlarına göre sınıflandırılıp, torbalama makinalarında hassas bir şekilde paketlendikten sonra satışa sunulmaktadır. Yıllık kapasitesi 300.000 ton olan tesisin çalışan kişi sayısı 22 'dir.

Çevre bilinci yerleşmiş ender ve öncü şirketlerden biri olan Aydın Linyit ' te ısınma amaçlı kömürlerden fındık ve ceviz kömürlerinin tamamı yıkanmakta, parça ve sanayi kömürlerinin tamamı da ayıklama ve eleme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, tüm evsel kömürler torbalanmaktadır. Yıkama tesisinin kapasitesi 45 ton/saat ve torbalama tesisinin ise 50.000 torba/gündür. Mevcut tesislerimizde işlemden geçirilip satışa sunulan kömürlerimiz hava kirliliğinin 1.derecede yoğun olduğu illerde satılabilmektedir ve TSE belgesine sahiptir.

Aydın Linyit ‘ de 390 kişi çalışmaktadır. Çalışanların kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra özellikle sağlık ve güvenlik eğitimlerine önem verilmektedir.

MERMER İŞLETMESİ

Atay Holding’ e bağlı olarak Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Mermertay Türk Doğal Taş Sektörü içinde yaklaşık yedi yıldan beri yer almaktadır.

Mermertay tesisleri 1996 yılında kurulmuştur. Umurlu ’ daki Aydın Organize Sanayi Bölgesinde 18.500 m² açık alan, 4.250 m² kapalı alana sahip olan Mermertay, traverten, mermer plaka ve fayans işleme hatları ile üretim yapmaktadır. Sahip olduğu makine parkı ağırlıklı yabancı menşeli olmakla birlikte yerli makine kullanımına da önem verilmektedir. Yapılmış olan yatırımlar çevreye verilen önemi de ortaya koymaktadır. Burada kıstas müşterinin talep ettiği kalitede ürünü doğaya saygılı bir şekilde üretebilmektir.

Mermertay, prensip olarak kendi sahip olduğu ocaklardan ürettiği taşları işlemektedir. İzmir – Selçuk Belevi ocağından Belevi Siyah, Aydın Karacasu Yaykın ocaklarından da Yaykın Dolomit ve Yaykın Kristal taşları çıkartılmaktadır. Bu ocaklardan kuruluştan bu yana 25.000 m3 ’ ten fazla taş üretilmiştir. Ayrıca yeni hammadde kaynağı arama çalışmalarına kesintisiz devam edilmektedir.

Mermertay tesislerinde ve ocaklarında istihdam ettiği çalışanları ile bulunduğu yöreye önemli katkılar sağlamaktadır. İnsan faktörü üretimin en önemli unsuru olarak görüldüğü için, çalışanlarımızın eğitimine büyük önem verilmektedir.

Sektör içinde iş etiğini ön planda tutan anlayışı, kaliteli üretim, zamanında teslim ve satış sonrası hizmet ile müşteri bağlılığını sağlamayı hedeflemesi sayesinde özel bir konumda bulunmaktadır.

Mermertay - Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Tic. AŞ. üretiminin önemli bir kısmını ABD, Almanya, İsrail, Polonya, Güney Kore, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, Singapur ve İngiltere gibi ülkelere ihraç etmektedir. İhraç edilen mermer ve travertenler Bulgaristan’ da (Hotel Hilton), Almanya ‘da (Hotel Cantera ) otel, tiyatro ve Ligne Roset mağaza zincirlerinde, Fransa’da (Hotel Waldorf ), Polonya ‘da iş merkezi ( Babka Tower ) ve Olimpiyat binası , Kore’ de alışveriş merkezi, Singapur’ da döviz bürosu ve Hotel Carlton projelerinde kullanılmıştır.

Mermertay, geçtiğimiz yıl ürünlerini doğrudan pazarlayabilmek amacı ile ABD’ de bir şirket kurarak depo oluşturmuştur. ABD’ ye yapılacak pazarlama operasyonlarının bu şirket aracılığı ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Doğal taş sektörü bugün, madencilik sektörü içinde en hızlı gelişen sektör konumunda ve ihracat kalemleri içinde de ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Dünya doğal taş sektörü için yapılan tahminlerde bu gelişmenin hızla gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Dünya doğal taş pazarı hacmi yaklaşık olarak 6 milyar $’ dır ve istikrarlı olarak yılda % 8 büyümektedir.

Bu bağlamda ülkemiz doğal taş sektörü eğer teknolojileri uygun kullanarak, satış ve pazarlamada fiyat kırılmasına neden olacak davranışlardan kaçınabilirse, AR -GE çalışmalarının önemi kavranıp, sektörel olarak bu konularda birlik olunur ve yatırımlar gerçekleştirilebilirse dünya pazarlarında çok daha güçleneceğimize inanılmaktadır. Bir milyar dolarlık ihracat hedefi önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilebilmesi mümkün olacak bir hedef olarak görülmektedir.

Mermertay da dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan doğal taş sektörü içindeki konumunu geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunu da sahip olduğu insan gücünden en iyi şekilde yararlanarak, yeni hammadde kaynaklarını devreye sokarak, kapasitesini ve teknolojisini geliştirerek, talep edilen ürünleri istenen zamanda ve kalitede üreterek gerçekleştirme gayreti içindedir.

TARIM İŞLETMESİ

Aydın Linyit A.Ş.' ye bağlı olarak kurulan tarım işletmesi 2003 yılı başında faaliyete geçmiştir. Kuruluş amacı öncelikle madencilik faaliyeti yapılan alanların; kademeli olarak faaliyetlerinin bitiminden itibaren uygulanacak gerekli çevresel planlamalar, tarımsal faaliyetlerle ekonomiye ve ekolojiye kazandırılmasına ilişkindir. Bunun yanında Atay ailesinin ayrıca sahip olduğu 40-50 yıllık çiftçilik geçmişi de bu organizasyonun en önemli parçasını oluşturmaktadır.

İşletmenin Savrandere Çiftliği bünyesinde sahip olduğu 550 da. arazi üzerinde çok yıllık olarak zeytin, satsuma tek yıllık olarakta dönüşümlü olarak buğday, mısır, pamuk tarımı yapılmaktadır.

Linyit madenciliği yapılan alanlardan kapanan araziler için; özel mülkiyete sahip 70 da. arazi üzerinde şaraplık üzüm, 150 da. arazi üzerinde başta gemlik çeşidi olmak üzere zeytin yetiştiriciliği, 100 da. arazi üzerinde Bursa siyahı çeşidi için taze incir yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aynı lokasyonda ‘ özel ağaçlandırma projesi ’ kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı’ ndan sağlanan 890 da. tahsisli arazide ise ağırlıklı olarak Ayvalık yağlık çeşidi ile zeytin plantasyonu kurulmaktadır. Bu proje içinde eğimli arazilerde teraslamalar ve akasya dikimleri ile oluşabilecek erozyon tehlikesine karşı da önlem alınmıştır.

Kuruluşumuz bu çalışmalara başlamadan önce bilimsel kurumlarla da işbirliği yaparak bir araştırma projesine finans desteği sağlamıştır. Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen bu çalışma 2005 sonunda yayım aşamasına gelecektir. İşletmemizin çevresel ve toplumsal duyarlılığı çeşitli kongrelerde kamuoyuna duyurulmaktadır.

İşletmemiz ileriki yıllarda zeytinyağı ve şarap gibi işleme tesislerini de hedeflerken günümüzde özlenen uygulamalar olarak ortaya çıkan organik tarım, EUREPGAP gibi iyi tarım uygulamalarını da kesinlikle dikkate alacaktır. Ayrıca yapılan tüm üretimler ihracata yönelik olarak planlanmaktadır.

AKARYAKIT İŞLETMESİ

Akaryakıt işletmesi Shell bayrağı ile 7.000.000 Lt/yıl satış kapasitesiyle müşterilerine en kaliteli hizmeti vermektedir. Shell’in gizli müşteri anketinde Ege bölgesinin en iyi hizmet veren istasyonu seçilen Turtay Akaryakıt İşletmesi, Aydın – Muğla Karayolu üzerinde ve otoyol çıkışından sonraki ilk benzin istasyonu olarak, 12.000 m2 arazi içinde Levis, Lee, Benetton ve Quicksilver Outlet satış mağazaları, kafeteryası ve hemen arkasında bulunan harası ile müşterilerine hizmet etmektedir.