Çevre

"Doğa ile Barışık Kömür"

1910 yılından bu yana Aydın, Şahnalı mevkiinde kömür madenciliği yapılmakta ve yıkama/zenginleştirme tesislerinde çevre normlarına uygun hale getirilerek “Aydın Linyit” markası ile piyasaya sunulmaktadır.

İnsanın çevre ve doğa ile olması gereken barışıklığını sürdürme bilinciyle , “Açık Maden İşletmelerinin Rekültivasyonu ve Yeniden Doğaya Kazandırılması“ için Ege Ormancılık Araştırması Enstitüsü ile birlikte 2000 yılında bu yana maden dökü alanlarının ağaçlandırılması hususunda bir ortak proje yürütülmüştür.

Bu proje sonucunda, Zeytin (Olea europea), Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia) ve İncir (Ficus carica)’in dökü alanlarındaki toprağa ve bölgeye en iyi adaptasyonu sağlayacak, ekolojik dengeye en olumlu etkide bulunacak ağaç türleri olduğu belirtilmiştir.

Terk edilen dökü alanlarında bu ağaç türleriyle ağaçlandırma faaliyetlerine başlanarak bu alanlar yeniden doğaya ve ekonomiye kazandırılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 1300 dekarlık alanda 50.000 adet zeytin, 80 dekarlık alanda 1600 adet kırmızı lop incir ile şevli kısımlarda 50.000 adet akasya dikimi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde dikilmesi planlananlarla birlikte toplam 125.000 ağaçlık “Zeytin Ormanı” gerçekleştirilerek DOĞA ile KÖMÜR’ ün barışıklığı pekiştirilecektir.