İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

AYDIN LİNYİT MADENCİLİK VE AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş.

 • Aydın, Şahnalı köyü hudutları içindeki alanda 1910 yılından bu yana kömür işletmesi olarak faaliyette bulunulmaktadır.
 • 1970’li yıllara kadar sadece yeraltında yapılan üretim daha sonra hem açık ocak, hem de yeraltı olarak sürdürülmüştür.
 • Bugüne kadar yeraltından 8,6 milyon ton, açık ocaktan 8,3 milyon ton olmak üzere toplam 16,9 milyon ton kömür üretilmiştir.
 • Bu kömürlerin üretilebilmesi için bugüne kadar yeraltında toplam 155 km. baca/desandre sürülmüş, açık ocakta da 196 milyon m3 hafriyat yapılmıştır.
 • İşletme yaklaşık 3300 dönümlük bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanın 1400 dönümü şirkete ait tapulu arazi, 894 dönümü özel ağaçlandırma alanı ve kalanı da izinli orman sahası olup deniz seviyesinden 340 metre yüksekliktedir.
 • Kömür işletmesinde, 9 maden mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 maden teknikeri, 1 ziraat mühendisi, 1 ziraat teknikeri ve 1 işyeri hekimi ile birlikte 286 kişi çalışmaktadır.
 • Yıllık üretim kapasitesi 400-500 bin ton seviyelerindedir.
 • Üretilen tüvenan kömür, cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme işlemlerinden geçirerek satışa sunulmaktadır.
 • Aydın Linyit kömüründe toplam kükürt oranı %1’in altındadır, TSE belgesine sahiptir ve hava kirliliğinin 1. derecede yoğun olduğu illerde tercih edilmektedir.
 • “Sürdürülebilir Madencilik” için üç temel unsurun birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz;
 1. Şirketin Sürdürülebilirliği,
 2. İnsan kaynağı, Çevre ve Cevher’in Korunması ve sürdürülebilirliği,
 3. Doğa’nın sürdürülebilirliği için “Doğanın Onarımı” çalışmaları.
 • Öncelikle şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor.
 • Ülkemizdeki şirketlerin %95’i aile şirketidir. Mevcut istatistiklere göre aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl, yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa geçebiliyor.
 • Üçüncü nesli temsil eden Erdoğan Atay Onursal Başkanımızdır. Halen dördüncü nesil yönetimde, 2011 yılından bu yana dördüncü nesli temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Doğan Atay’dır. İstatistiklere meydan okuduğumuzu söyleyebiliriz. Bu, ancak kurumsallaşmak suretiyle mümkün olabiliyor.
 • Erdoğan Atay’ın kararlı tutumuyla 1994 yılından itibaren gerçekleştirilen kurumsallaşma çalışmaları sonucunda şirketlerimizde “Patron Egemen” yapıdan “Sistem Egemen” yapıya geçildi.

Bunun gerçekleşebilmesi için;

 • Hukuki yapılanma ile ailenin hisse bütünlüğü ve mülkiyetinin korunması sağlandı,
 • Organizasyonel yapılanma ile en etkin ve verimli çalışmanın yapılabileceği organizasyon yapısı belirlenerek görev ve yetki dağılımları ve tanımları yapıldı,
 • Sistemsel yapılanma ile tüm ilgililerin kendilerine tevdi edilmiş yetkileri kullanarak sürdürecekleri faaliyetlerin nasıl yapılacağını ve bilgi akışının nasıl sağlanacağını düzenleyen prosedür ve yönetmelikler hazırlandı,
 • Kurumsal Kaynak Planlaması ile oluşturulan bilgisayar altyapısıyla Karar Destek Sistemlerinde gerçekleştirilen yapılanma sonucunda yönetimin ve ilgililerin faaliyetler hakkında bilgi edinmesi, kararlarına yol gösterecek bilgi ve rakamları içeren raporlama sistemi kuruldu.
 • Sürdürülebilir Madenciliğin bir diğer olmazsa olmazı İnsan kaynağı, Çevre ve Cevher’in korunması ve sürdürülebilirliğidir. Bunun için;
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını harfiyen uyguluyor, insan kaynağımızı buna uygun eğitiyor ve uygulamaları daimi surette kontrol ediyoruz,
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların depolanması, lisanslı bertaraf firmalarına gönderilmesi, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan toz emisyonlarının sprey toz bastırma sistemleriyle önlenmesi, ambalaj atıklarının geri toplanması ve bertaraf ettirilmesi, kömür zenginleştirme ünitesinde kullanılan suların tekrar kullanılmasının sağlanarak yer altı sularının kullanımının azaltılması gibi Çevre Mevzuatının tüm gereklerini yerine getiriyoruz.
 • Maden üretiminde maden ve jeoloji mühendisliği disiplinlerini birlikte kullanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde çağdaş maden tekniklerini kullanarak rezervi heba etmeden cevherin azamisini üretiyoruz.   
 • Sürdürülebilir Madenciliğin üçüncü ve en önemli unsuru “Doğanın Onarımı”. “Doğanın Onarımı” için doğa’dan aldığımızın bir kısmını geri vermeyi borç biliyoruz.