İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Kaynak Planlama

Atay Holding ve bağlı şirketlerinin tamamı 2005 yılı başından bu yana Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) – (ERP (Enterprise Resource Planning)) sistemiyle tüm işletmelerdeki her türlü faaliyetlerini izlemekte, kaydetmekte, analiz ve raporlama yapmakta, kısaca bu sistemle yönetilmektedir.

KKP, işletmelerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerinin en uygun şekilde karşılanabilmesi için, farklı coğrafi bölgelerde de bulunabilen tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

Hem belirlenmiş amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarının kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetleri değişime duyarlı hale getirebilmek günümüzde ancak KKP yaklaşımı ile mümkün olabilmektedir.

Bu sayede;

- Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki verme,
- Daha esnek ürün konfigürasyonu,
- Stokların azaltılması,
- İşletme içi koordinasyon artışı,
- Üretim performansı artışı,
- Stratejilere uygun işletme yönetimi,
- İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,
- Fabrika ve işletmeler arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,
- Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması,
- Müşteri memnuniyetinde artış,
- Bilginin entegrasyonu ile tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkanı,
- Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması,
- Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi,
- Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması,
- Zamanında ürün teslimatının artması sağlanabilmektedir.

KKP sistemleri işletmelerin tüm faaliyetlerini birbirleri ile entegrasyon içerisinde yönetmeyi hedeflemektedir. Sistem en üst seviye karar vericiden yalnızca günlük faaliyetleri (stok girişi, fatura kayıtlarI) yerine getiren bir personele kadar her seviyede çalışanı kapsamaktadır.

KKP uygulamaları genel kanının tersine bir takım yazılımların işletmelerde kurulması değildir. KKP uygulamaları yazılımlarla değil ilgili işletmenin kültürü ile yapılmaktadır. Çünkü işletmenin tüm iş süreçleri belirlenen hedefler paralelinde yazılımın üzerinde yeniden kurulmaktadır. Değişimin sosyal yanı başarı veya başarısızlıkta en önemli belirleyici olmaktadır. Başarı için tüm çalışanların bu sistemi benimsemesi şarttır.

Bu prensiplerin kabulüyle 2004 yılının ilk aylarında başlatılan projede IAS firmasıyla yapılan anlaşma sonucunda IAS – CANIAS programının kullanılması kararlaştırılmış ve şirketlerimizin çalışanlarını, faaliyet konularını, iş akışlarını ve iç dinamiklerini bilen çalışanlarımızdan oluşan bir proje grubu vasıtasıyla bir yıldan az bir sürede uygulamaya geçilmiştir.

Atay Holding’in faaliyetlerinin daha sağlam temelli sistemler aracılığı ile yönetilmesi, geleceğe yönelik planların daha sağlıklı şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.

Projenin uygulanması ile;

Holding ve bağlı şirketler bünyesindeki tüm iş süreçleri gözden geçirilmiş, iyileştirme ve basitleştirmeler gerçekleştirilmiştir,
Tüm iş yapış şekillerimiz yazılıma aktarıldığı için herkesin iş akışlarına, kurallara ve yetki sınırlarına uyulması zorunlu hale gelmiştir,
Üretilecek bilgiler standart ve güvenilir olarak tüm ilgili kısımlar / kişiler tarafından kendi işleri için kullanılabilmekte ve analiz edilebilmektedir,
Çalışanlarımız işleyiş hakkında daha geniş bilgiye sahip olmaktadırlar,
Çalışanlarımız yaptıkları işi sürekli sorgulayarak basitleştirmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi çalışma biçimi haline getirmeye başlamışlardır,
Yapılan işlerde tekrarlar, farklı bilgi kullanımları en aza inmiş, yapılan işe daha fazla odaklanma sağlanmıştır,
Kurum içi iletişim daha sağlıklı hale gelmiş, takım çalışması anlayışı daha çok benimsenmiştir.

KKP uygulaması geleceğimizin güvencesi olan değişim ve dönüşümü sağladığı gibi kurumsallaşma çalışmalarımızın da son halkasını oluşturmuş bulunmaktadır.