İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Vizyonumuz, Atay Holding vizyon ve misyonu doğrultusunda nitelikli insan gücümüz ile piyasadaki rekabet üstünlüğünü yakalamak ve sürdürebilmektir.

Misyonumuz, doğru insanı işe doğru yerleştirerek ve bu kişilerin sürekli gelişimini sağlayarak yetenekli, katılımcı ve yaratıcı iş gücünü oluşturmak ve bu kişileri elde tutmaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Başarılı, mutlu, sürekli öğrenen ve gelişen ve kendini Atay ailesinin bir üyesi olarak gören nitelikli insan gücü kaynaklarına sahip olmak,
- Tüm iş süreçlerinde kurumsallaşma temelli iyileştirmeler yapılması,
- Doğru insanların işe alma planına uygun zamanlarda işe alımı ve işte tutulması,
- Tüm çalışanlar için sistemli beceri kazandırma planlarının yapılması,
- Etkin ve olumlu endüstri ilişkileri politikalarının kurulması,
- Piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi ücret yönetim planlarının uygulanması,
- İnsan Kaynakları yönetmelik ve prosedürlerinin etkinlik ve dinamizminin sağlanması,
- İşe alım ve yedekleme planlarıyla çalışma,
- Çalışanların moral ve motivasyonunu sürekli yüksek tutmak,
- Tüm çalışanlara adaletli ve koruyucu yaklaşım,
- Tüm iş akışlarının ve süreçlerin yazılı olarak izlenebilirliği ve sonuçların ölçülmesi,
- Hedef odaklı çalışma,
- Çalışanların bilgi erişim sistemlerinden azami ölçüde yararlandırılması,
- Karar alma ve planlama süreçlerine İnsan Kaynakları'nın etkin katılımı.

SEÇME ve YERLEŞTİRME

Personel seçiminde kaynakların tamamından etkin bir şekilde yararlanılır. Üniversitelerle, vakıflarla, derneklerle ve ilgili diğer kurumlarla iletişim halinde çalışılır. Üniversite öğrencilerinden ve stajyerlerden sistemli bir organizasyon altında yararlanılır.

Personel planlaması ve işe alımda mevcut uzman görüşlerinden istifade edilir. Sistemde uzun yıllar kalacak ve Atay Holding değerleriyle uyuşacak kişiler seçilir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Beyaz yakalı tüm çalışanlarımız için yılda bir kez, yetkinlik ve hedeflere dayalı performans değerlendirme uygulanmaktadır. Değerlendirme sonuçlarından organizasyon ve iş geliştirme, eğitim, işe alım, kariyer yönetimi konularında yararlanılmakta; ücretlendirme, prim ödemesi ve ödüllendirme şeklinde çalışanlara geri dönüşü sağlanmaktadır. İnsan Kaynakları'nın tüm süreçlerine katkı sağlayan bir fonksiyon olarak çalışmalarımıza katkı yapmaktadır.

ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikası Atay Holding'in rekabetçi piyasadaki konumunu destekleyecek şekilde belirlenmiştir. Nitelikli çalışanların sistemde kalması sağlanırken, Atay Holding'in bu açıdan tercih edilir olması hedeflenmektedir. Ücret artışları beyaz yakalılarda yılda bir kez ocak ayında; mavi yakalılarda yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında yapılır. Piyasa ücret araştırmaları desteğinde ücretlerde güncellemeler yapılır.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitimler, performans sonuçları, şirket yönetimlerinin ve çalışanların talepleri dikkate alınarak belirlenmekte, teknik eğitimler uzman kuruluşlar ve kurumlar, kişisel gelişim eğitimleri alanında profesyonel şirketler tarafından verilmektedir. Eğitici eğitimi almış şirket çalışanları işçi düzeyinde şirket içi eğitimler vermektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Atay Holding ve şirketlerine her zaman iş başvurusu yapabilirsiniz.

- Lise ve Üniversite mezunları ik@atay.com.tr ve www.kariyer.net üzerinden,
- İlköğretim mezunları faksla (232-4258936) veya Aydın'daki merkezimize (Aydın - Muğla Karayolu 3. km Aydın) şahsen iş başvurusu yapabilir.

Holding merkezimiz İzmir'de, işletmelerimiz Aydın'dadır.

Tüm sorularınız için: ik@atay.com.tr