İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kalite Anlayışımız

Ekonomik koşulların ağırlaşması, tüketici eğilimleri ile teknolojinin süratle değişmesi ve rekabetin artması sebebiyle kurumların varlıklarını sürdürmesi REKABETTE ÜSTÜNLÜK SAĞLANMASI ile mümkündür. Rekabette üstünlük sağlaması; “Kaliteli ürün ve hizmet arzı”, “Satış öncesi ve sonrası müşteri tatmini” ve “İşletmeyi karlı ve borçlarını ödemede güçlü kılma” gereklerinin yerine getirilmesine bağlı bulunmaktadır.

Bunun için de şirketlerin sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetilerek, denetlenmesi gereklidir. Başarı, bütün ilgili tarafların ihtiyaçları karşılanırken, performansı sürekli iyileştirilecek şekilde tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesinin sonucunda elde edilebilir. Bir kuruluşun yönetilmesi, diğer yönetim sistemleri yanında kalite yönetim sistemini de içerir.

Globalleşen dünyada pazar payının korunması ve daha önemlisi artırılması kuruluşların müşteri ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyerek, müşteri tatminini sağlayacak ürün ve hizmetleri de üretmelerini gerektirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sürekli değişiyor olması, rekabetçi ortamın getirdiği baskılar ve teknik ilerlemeler kuruluşları iş süreçlerini tanımlayıp, sürekli denetleyerek ürün ve hizmetlerini iyileştirmeye zorlamaktadır.

Kalite yönetim sistemiyle;

- Müşteri memnuniyeti sağlanır,
- Maliyetler denetim altına alınır,
- Kayıplar en aza indirilir,
- Sürekli gelişim sağlanır,
- Hatalar azaltılır,
- Verimlilik artırılır,
- Karlılık artırılır,
- Müşterilerde güven duygusu oluşur,
- Etkili rekabet imkanı verir,
- Çalışanların motivasyonu artırılır,
- Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verilir,
- İç ve dış müşterilerle olan iletişim güçlendirilir.

ATAY HOLDİNG ve bağlı şirketleri, yukarıda kısaca özetlenen kalite anlayışını tüm çalışanlarıyla birlikte, yaşam biçimleriyle özdeşleştirerek uygulamayı hedef edinmiştir.